Alaturka Yachting logo

TOPKAPI SARAYI


Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı ilk olarak 1460 yılında Sultan II. Mehmet tarafından İstanbul’da yaptırılmıştır. Bu saray Osmanlı döneminde, tahttaki padişah ve onun ailesi için yaşam alanı olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda devletin idari ve eğitim işlerinin yürütüldüğü merkez olarak da kullanılmıştır. Topkapı Sarayı belirli bir plana göre bir kere de inşa edilmiş ve bitirilmiş bir yapı değildir. Canlı bir organizma gibi sürekli büyümüş ve değişmiştir. Bu değişim; ya ihtiyaçtan ötürü yeni binaların eklenmesi ile ya da yangın ve diğer nedenlerle tahrip olan eskilerin yerine yeni binaların yapılması biçiminde olmuştur. Hatta Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırarak Topkapı Sarayı'nı tamamen terkeden Sultan Abdülmecid zamanında bile Mecidiye Köşkü yaptırılmıştır.

Sarayda padişahların ikameti için yapılmış köşklerle, Harem dairesi dışında sarayı muhafaza eden askerler için koğuşlar, saray sakinleri için çok büyük bir mutfak, saray çalışanlarının barınacağı yatakhaneler, Divan toplantılarının yapıldığı Kubbealtı, Hz. Peygamber ve Halifelere ait eşyaların saklandığı Hırka-i Saadet Dairesi, Gülhane Hastenesi, Sultan III. Ahmed Kütüphanesi, Enderun Mektebi, Hazine Dairesi, padişahın atları için bir ahır, bir dönem silah deposu olarak da kullanılan Aya İrini Kilisesi gibi bir çok yapı yer alır. Sarayın duvarları arasında görmeniz gereken o kadar çok şey var ki, buraya geldiğinizde kendinize en azından yarım gün ayırdığınızdan emin olun. Saray da ziyaret edebileceğiniz sayısız bahçe ve Osmanlı döneminden kalmış olan eserler yer almaktadır.

Günümüzde Hazine Dairesi binasında saray koleksiyonuna ait silahlar sergilenmektedir. Bu silahlar 7.-20. yüzyıllar arasına aittir. Sarayın has ahır'ında ise saraya ait at koşum takımları ve saltanat arabaları sergilenmektedir. Sarayda kullanılan seramik porselen cam ve metal mutfak eşyaları sarayın mutfaklarında ziyaretçilere açıktır. Hırka-i Saadet dairesinde Kutsal Emanetler olarak bilinen Peygamber ile bazı Halifelere ait eşyalar bulunmaktadır. Fatih Köşkü'nde ise Osmanlı hazinesi teşhir edilir. Sergilenen parçalar arasında Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve 4 taht en önemlileridir. Padişahlara ait günlük ve tören elbiseleri de Seferli Koğuşu'nda ziyarete açılmıştır. Ayrıca Harem ile padişahlara ait köşkler de müzenin görülmesi gereken diğer kısımlarıdır. Padişahların eşlerinin cariyelerinin yaşadığı harem odalarına giriş için ekstra ücret ödemeniz gerekecektir fakat ödeyeceğiniz ücret burada göreceklerinizin yanında gerçekten küçük bir meblağdır.


İsatanbul'a olan ziyaretinizde ki ziyaret edilecekler listenizde olması gereken diğer alanlar şöyledir; Çırağan Sarayı,Küçüksu Sarayı ve Yıldız Sarayı.