Alaturka Yachting logo

FİNİKE


Finike

Bu şirin ilçe antik çağlarda Likya olarak bilinen bölgenin içerisindeydi. Teke yarım adasından bulunan bu bölgede milattan önce 3 bin yıldan beri şehirleşme olduğu düşünülmektedir.Fakat 2 bin yıldan daha eskiye giden bir kentleşme de henüz bulunamamıştır. BU bölgede bir çok tarihi kalıntı bulunmasına rağmen bunların geçmişi bir Semahöyüğe kadar gidememektedir. Bu kalıntılarda yapılan çalışmaların gösterdiği sonuçlar en eski yerleşimin Likya uygarlığından kalanlar olduğudur. Doğu Akdeniz ticaretin gelişmesi ile bütün gözler Likya üzerine çevrildi. Önce Persler, daha sonra Büyük İskender' i buraya çekmiştir. Büyük iskender milattan önce 330 lu yıllarda burayı tamamen ele geçirmiştir. Hristiyanlığın hızla yayıldığı bu dönemde Demre hristiyanlığın merkezi haline geldi. İskenderin ölümünden sonra z